لادن کوچکی نژاد

کارشناسی

مدیریت

ادامه ...

محمد هدایتی

کارشناسی 

مدیر انفورماتیک

ادامه ...

حامده انزانی

کارشناسی ارشد

معاون آموزشی

ادامه ...

سمیه محسنی

کارشناسی ارشد

معاون اجرایی

ادامه ...

مرجان موسوی

طراحی گرافیک

معاون پرورشی

ادامه ...

مینا لاغری

کارشناسی

معاون انضباطی

ادامه ...