مجموعه مدارس هوشمند غیردولتی دخترانه بهاردانش


پیش دبستان و دبستان دوره اول

آدرس:

رشت-گلسار- ابتدای بلوار سمیه

شماره های تماس:


معاونت 1 :  013-32116773

معاونت 2 :  013-32131106

 


انفورماتیک: 013-32125415


شماره واتس آپ :09362953466

 

دبستان بهاردانش دوره دوم

آدرس:


رشت-گلسار- انتهای خیابان 102

شماره های تماس:

معاونت  1 :  32118995-013

معاونت  2 :  32113274-013

مدیریت    :  32124289-013

 

 

,          013-32118995

شماره واتس آپ :09362953466