دپارتمان هنر

با دپارتمان هنر ما آشنا شوید

 

مربیان دپارتمان 

با مربیان دپارتمان هنر ما آشنا شوید

 

هدا رسولی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارتباط تصویری (گرافیک)

سوابق

ساعده رحمان طلب

مدرک تحصیلی : کارشناسی راهنمایی و مشاوره

سوابق