بازدیدها


بازدید موزه

بازدید موزه

انتشار: ۱۳۹۸-۱۰-۰۳ ۱۸:۳۶:۵۰

پایه چهارم

ادامه مطلب

بازدید از آزمایشگاه

بازدید از آزمایشگاه

انتشار: ۱۳۹۸-۰۹-۲۶ ۱۵:۱۶:۳۴

ششم آسمان

ادامه مطلب

بازدید از آزمایشگاه

بازدید از آزمایشگاه

انتشار: ۱۳۹۸-۰۹-۲۶ ۱۵:۱۲:۵۱

سوم آفتاب

ادامه مطلب

بازدید از آزمایشگاه

بازدید از آزمایشگاه

انتشار: ۱۳۹۸-۰۹-۲۶ ۱۵:۱۰:۳۶

پنجم ساحل

ادامه مطلب

بازدید کلاس دوم جویبار از کارخانه شیر پگاه

بازدید کلاس دوم جویبار از کارخانه شیر پگاه

انتشار: ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ ۱۳:۵۲:۴۲

دوم جویبار

ادامه مطلب

بازدید کلاس پیش دبستانی از کارخانه شیر پگاه

جشن کتاب کلاس چهارمی های خورشید

اجرا در سازمان هلال احمر

اجرا در سازمان هلال احمر

انتشار: ۱۳۹۸-۰۹-۱۹ ۱۴:۲۶:۵۲

بهاردانش

ادامه مطلب

بازدید از نانوایی نشانه ی ن

بازدید از نانوایی نشانه ی ن

انتشار: ۱۳۹۸-۰۹-۱۹ ۱۴:۰۳:۳۳

پایه های اول

 

ادامه مطلب

بازدید از کافه کتاب

بازدید از کافه کتاب

انتشار: ۱۳۹۸-۰۹-۰۶ ۱۶:۰۵:۰۵

پایه های چهارم

 

ادامه مطلب

بازدید از محله

بازدید از محله

انتشار: ۱۳۹۸-۰۸-۱۲ ۱۲:۲۴:۴۵

چهارم خورشید

ادامه مطلب

بازدید از محله

بازدید از محله

انتشار: ۱۳۹۸-۰۷-۲۲ ۱۵:۱۵:۰۴

چهارم رنگین کمان

ادامه مطلب

بازدید از اداره پست

بازدید از اداره پست

انتشار: ۱۳۹۸-۰۷-۲۱ ۰۸:۰۰:۰۰

پایه های اول

ادامه مطلب