بازدیدها


بازدید لاهیجان

بازدید لاهیجان

انتشار: ۱۳۹۷-۰۸-۰۱ ۱۹:۲۹:۳۹

بازدید مرکز تحقیقات گل و گیاه لاهیجان

ادامه مطلب

بازدید از هواشناسی

بازدید از هواشناسی

انتشار: ۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۲۲:۱۴:۰۳

بازدیداز  هواشناسی

ادامه مطلب

بازدید از تصفیه خانه

بازدید از تصفیه خانه

انتشار: ۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۸:۴۶:۰۶

بازدید از تصفیه خانه

ادامه مطلب

بازدید از دانشکده فنی

بازدید از دانشکده فنی

انتشار: ۱۳۹۶-۱۲-۰۷ ۱۷:۱۵:۳۷

تصاویری از بازدید دانش آموزان در گردش علمی 

ادامه مطلب