دپارتمان کامپیوتر

با کارگاه دپارتمان کامپیوتر ما آشنا شوید

مربی دپارتمان

با مربی دپارتمان کامپیوتر ما آشنا شوید

فروزنده کوچکی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار

گواهینامه های اخذ شده و مهارت های تخصصی

سوابق